Super Bosteer Sülfasit

Toprak tuzluluğunu giderir, kaymak tabakasını kırar.
Toprak pH’ını düşürür.
Toprakta bulunan bağlı elementlerin kök tarafında alınımını kolaylaştırır.